• Yayınlayan
  • 11 Temmuz 2020

Ozon kuvvetli ve etkili bir sterilant olarak bakterilerin inaktive edilmesinde kullanılmaktadır.

Ambalajlama esnasında ozon kullanımı bakteri üremesini engellediği gibi ambalajdan ürüne olabilecek kontaminasyonu da engeller. Böylelikle ürün tazeliğini daha uzun süre korurken buna paralel olarak raf ömrü de artar.

Ozon, bakteri oluşumunu engellediği için soğuk hava depolarında da kullanılır. Düşük dozlarda kullanımının insan ya da hayvan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Neticede ozon oksijene dönüştüğü için tam bir çevre dostudur. Ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz.

Tavuk üretim çiftliklerinde ozon uygulaması sayesinde hayvanlar daha sağlıklı beslenir ve daha az hasta olurlar. Ayrıca daha az aşı ve ilaç kullanarak üretim yapıldığı için tüketiciye daha sağlıklı ve kaliteli ürünler sunulmasına yardımcı olur.
Kanatlı kesimhanelerinde önemli miktarlarda tüketilen suyun ozonlanarak tekrar kullanılması, su harcamalarının önemli oranda azalmasına olanak sağlamaktadır.

Soğutma öncesi kullanılan suyun ozonlanarak, piliçlerin soğutulma aşamasında tekrar kullanılması hem mikrobiyal yükte logaritmik azalmayı hem de su harcamasını önemli ölçüde düşürmeyi sağlar.

Ozon gazının kanatlı sanayinde diğer bir kullanım alanı da, kuluçka makinelerinin ve folluklarının dezenfeksiyonudur. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, kuluçka makinelerinin folluklarından izole edilenStaphylococcus, Streptococcus ve Bacillus türleri ve kültür koleksiyonlarından elde edilen E.coli, Pseudomonas fluorescens, S. Typhimurium, Proteus türleri ve Aspergillus fumigatus türleri, laboratuvarda inoküle edilerek ozon gazına tabi tutulmuş ve ozonun mikroorganizma yükünde 4-7 logaritmik azalmaya neden olduğu saptanmıştır.

Ozon gazı yumurtalara uygulandığında, ozonlanmış su ile yıkanan yumurtaların kabuklarındaki mikrobiyal yükte 2,5 logaritmik ünitenin üzerinde bir sayısal azalma saptanmıştır. Ayrıca ozonlanan kuluçka kabinlerindeki havada Salmonella ve toplam canlı sayısında %75-99 arasında azalma meydana geldiği görülmüştür.

Yumurtaların depolanmasında nem kaybı nedeniyle, yumurta kabuğunda oluşabilecek büzülmeyi engellemek amacıyla yüksek nem gereklidir. Ancak yüksek nem, küf gelişimine sebep olmaktadır. Ozonlu atmosferde, %90 nem ve 0 °C’de 8 aya kadar depolanan yumurtalar küf gelişimi olmadan depolanabilmektedir. Bu şekilde depolanan yumurtaların taze yumurtalardan ayırt edilmesinin olanaksız olduğu görülmüştür. Kabuklu yumurtaların 59,4°C’deki su ile yıkanarak, vakum altında ozonlanmasıyla üründeki mikrobiyal yük önemli ölçüde azaltılmakta ve ürünün raf ömrü uzamaktadır.

Tavuk Üretiminde Ozon Kullanımının Faydaları;
– Çiftlik ortamındaki gazları kırıp hava kalitesini artırarak bakteri gelişimini engeller.
– Çevresel faktörleri iyileştirerek, hayvanların daha az hasta olacakları bir seviyeye getirir.
– Üretim için daha az aşı ve ilaç kullanımını sağlar.
– Kanatlı kesimhanelerinde önemli miktarlarda tüketilen suyun ozonlanarak tekrar kullanılması su harcamalarının önemli oranda azalmasına olanak sağlamaktadır.
– Ürün üzerinde hiçbir kalıntı bırakmaz, çevre dostudur.
– Üründeki mikrobiyal yükü önemli ölçüde azaltılmakta ve ürünün raf ömrü uzamaktadır.