• Yayınlayan
  • 11 Temmuz 2020

Kreşler , Anaokulları , Okullar , Dersanaeler de Ozon Kulllanımı

Kirlilik ve çevresel bozunma sınır tanımamaktadır. Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır. Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.

Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır. Oysa yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Enfeksiyonların Bulaşma Yolları

  • Direk temas
  • Endirekt temas
  • Damlacık
  • Hava (5 mm’den küçük partikül; tuberkulosis, suçiçeği, kızamık) ile olmaktadır.

Çocukların sağlığını korumada, yaşadığı çevrenin temiz tutulması ve bazı önlemler alınması şarttır. Çocuklarda görülen çoğu hastalığa neden olan mikroplar, onların yaşadığı alanlarda, teneffüs ettiği havadan ve dokunma yoluyla yayılır.
Özellikle eller enfeksiyonların bulaşmasında çok önemlidir. temas ile bulaşan hastalıklardan korunmada el ve malzeme temizliği çok önemlidir. Okullar ve dersaneler öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır.
Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar temas yada nefes yoluyla bulaşır.

Zatürrelerin yarısına, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarının üçte birine pnömokoklar yol açar. Öksürük, hapşırık ile havadan ya da direk temasla,yıkanmamış eller ve öpüşme ile kolayca enfeksiyon bulaşır. İshaller, özellikle Rota virus gastroenteriti çok bulaşıcıdır ve genellikle temas yoluyla bulaşır. 

Ozon mantar, virüs, küf ve bakterilerin tamamını öldürür, tam bir hijyen ortam sağlar.

  • Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti sıfırdır.
  • Özellikle Legionella, Salmonella, E-coli gibi bakterileri anında yok eder.
  • Ozon doğaldır. Ozon doğadandır. Ozon tekrar oksijene dönüşür geride zararlı kalıntı bırakmaz.
  • Ozon istenmeyen kokuları hücre çeperlerini yırtarak yok eder. Kansorejen içermez.