• Yayınlayan
 • 11 Temmuz 2020

Hastanelerde Ozon Kullanımı

Hastaneler Ozon kullanımının en yaygın olarak kullanılabileceği kapalı mekanlardır.

Hepimizinde çok iyi bildiği gibi ,çoğumuz hastanelere tedavi olmaya gittiğimizde yada bir yakınımızı ziyarete gittiğimizde bir başka hastalık kapıp gelmekten korkarız. Doğası gereği en hijyen olması gereken ,aynı zamandada en çok hastalık bulaşma riskinin olduğu mekanlardır hastaneler.

Genellikle temizlik şirketlerine ihale edilmiş ve geleneksel yöntemlerle temizlik ve hijyen sağlanmaya çalışılmaktadır.Kullanma suları klorla dezenfekte edilmekte,yer ve yüzey dezenfektasyonu çamaşır suyu ve deterjanlarla yapılmaktadır. Bakıldığında hepsi insan gücü ve dikkatini ön plana çıkartmakta ve kimyasal madde kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.

Oysa hijyen ve doğru dezenfeksiyon için yüz yıla yakın bir zamandır Amerika ve Avrupa da sıklıkla kullanılan Ozon sayesinde gerek hastaneler gerekse temizlik şirketleri hem teknolojiyi yakalamış olacaklar, hem de maliyetlerini en aza indirgemiş olacaklardır.

Hastanalerde kullanım yerleri:

 • Ameliyathanelerde
 • Hasta bakım ünitelerinde
 • Yoğun bakım ünitelerinde
 • Hasta kabul salonlarında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amaçlı hava sanitasyonunda
 • Tuvaletlerin dezenfektasyonu ve koku gideriminde
 • Merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin dezenfektesinde.özellikle SALMONELLA hastalığının yok edilmesi amaçlı hava sanitasyonunda.
 • Su depolarından yada şehir şebekesinden gelen kullanma suyunun dezenfektesinde.Özellikle LEGİONELLA ve E-COLİ nin yok edilmesinde
 • Yemekhane ve mutfaklardaki sebze ve meyvelerin dezzenfektesinden kap,alet ,edavat ,yer ve yüzey temizliğine kadar çok amaçlı olarak su sanitasyonunda
 • Ambulansların hijyeninde
 • Hastane yönetim ve personel odalarında solunan havanın kalitesinin arttırılmasında
 • güvenle kullanabileceğiniz işletme maliyeti sıfır olan bir sistemdir.

Kullanımı sırasında hiçbir katkı, sarf malzemesi ya da kimyasal madde kullanımına gerek yoktur. Kansorejen içermeyen, bu güne kadar keşfedilmiş en güçlü ve doğal tek dezenfektan Ozon dur.

Diş Hekimliğinde Ozon Uygulamaları

Diş hekimliğinde, Ozon tedavileri uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ozon bakteri, mantar ve virüslere karşı natürel biocide’dir.
Diş hekiminin muayenehane ortamında, ortalama verilen ozonun 0.04 ppm. Seviyesinde 4dk. içinde havadaki tüm mikroorganizmaları yok ettiği bilinmektedir.

Diş Unit suyunda gelen su ile hastaya gargara yaptırmak son derece tehlikelidir. Diş Unit’ine gelen su kanallarında oluşan Biofilm tabakası, gelen suyun mikrobiyolojik kontaminasyonunun 9992-1,6x108cfu/ml arasında sonuçlar verdiği görülmştür. Bu rakamın Amerikan Dişçiler Birliği tarafından 2000 yılında en fazla 200 cfu/ml olması öngörülmüştür.
Ozonlu Suyun, oral mikroorganizmalar üzerinde (“Streptococcus Mutans” vb gibi) yaptığı antimikrobiyal etkiyi gösteren çalışmada 0,5-4ppm. Arası ozonun bunları büyük ölçüde yok ettiği” ve tedavi esnasında hekime fayda ve katkı sağladığı görülmüştür.

Ayrıca ozonlu su, hekimin alet ve cihaz temizliğinde, yüzey temizliğinde, el yıkamasında güvenle yararlanabileceğiniz doğal bir dezefektandır.

Genel olarak Ozon:

 • Muayenehane ortamının dezenfeksiyonunda (koku giderimi ve havanın temizlenmesi)
 • Tedavi esnasında gargara suyunda,
 • Aerotörlerde kullanılan suyun dezenfeksiyonunda,
 • Hijyen sağlamada (el, cihaz ve yüzey temizliğinzde)